Παρουσίαση της πολιτικής απορρήτου/προστασίας προσωπικών δεδομένων

Στην παρούσα πολιτική περιγράφονται οι όροι και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων η ατομική επιχείρηση της Τσαγανάκη Ελευθερίας (στο εξής «επιχείρηση») προβαίνει σε νόμιμη συλλογή, αποθήκευση  και εν γένει επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία κατά περίπτωση συλλέγονται, αποθηκεύονται και εν γένει υπόκεινται σε επεξεργασία είτε όταν κάνετε περιήγηση ως επισκέπτης, είτε ως χρήστης του e-shop κατά τις συναλλαγές σας με την επιχείρηση. Με την πολιτική αυτή (στο εξής καλούμενη «πολιτική απορρήτου») η επιχείρηση σας ενημερώνει για το είδος των συλλεγόμενων προσωπικών δεδομένων, τον σκοπό και τον τρόπο της επεξεργασίας τους, τον υπεύθυνο επεξεργασίας τους, τους αποδέκτες αυτών, το απαιτούμενο χρονικό διάστημα αποθήκευσής τους, τα σχετιζόμενα με αυτά δικαιώματα και επιλογές σας, τον τρόπο ενάσκησής τους καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για την πληρέστερη ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Ως «Δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα» που υπόκειται σε συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία ορίζεται κάθε πληροφορία η οποία αφορά ταυτοποιημένο ή δυνάμενο να ταυτοποιηθεί πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων») αποκλειομένων της κατηγορίας αυτής των ανώνυμων πληροφοριών. Η αποδοχή των όρων της πολιτικής απορρήτου θεωρείται ως γενομένη συγχρόνως με την είσοδο και την περιήγησή σας στον ιστότοπο. Η επιχείρηση προβαίνει σε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων με σκοπό την στο μέγιστο δυνατό βαθμό καλύτερη και ευχερέστερη διεκπεραίωση των συναλλαγών σας μαζί της, συλλέγοντας απαραίτητες για την εκτέλεση των παραγγελιών σας πληροφορίες.

Υπεύθυνος επεξεργασίας

Υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η ατομική επιχείρηση της Τσαγανάκη Ελευθερίας εδρεύουσα στην Επέκταση Θέρμης-Ελευθερίας αρ. 15, περιοχή Θέρμη – Ν. Θεσσαλονίκης (ΤΚ 57001), με ΑΦΜ 159620573, τηλ. επικοινωνίας: 2310 46 26 10, e-mail: info@erya.gr. Για οποιαδήποτε απορία, αντίρρηση ή παράπονο έχετε σε σχέση με την ακολουθούμενη από την επιχείρηση πολιτική απορρήτου μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί της είτε τηλεφωνικά στον παραπάνω αριθμό είτε αποστέλλοντας e-mail στην ανωτέρω αναγραφόμενη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ποια προσωπικά δεδομένα σας συλλέγονται

Η επιχείρηση συλλέγει τα εξής προσωπικά σας δεδομένα:

 • Στοιχεία που δίνονται κατά την εγγραφή/δημιουργία λογαριασμού: Το φύλο σας, το όνομά σας, το επίθετό σας και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (e-mail), ενώ ταυτόχρονα σας ζητείτε να καταχωρίσετε ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης. Τα στοιχεία αυτά είναι τα απολύτως απαραίτητα προκειμένου να μπορείτε σε επόμενες επισκέψεις σας να συνδέεστε απευθείας μέσω του λογαριασμού σας και να πραγματοποιείτε μέσω αυτού την περιήγησή σας στο e-shop και τις συναλλαγές σας με την επιχείρηση.
 • Στοιχεία που δίνονται εκ μέρους σας από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Η επιχείρηση διατηρεί προφίλ στο facebook και στο Instagram. Κατά την επικοινωνία σας μαζί της διά των ανωτέρω μέσων κοινωνικής δικτύωσης η επιχείρηση επεξεργάζεται κατά περίπτωση αποκλειστικά και μόνο προκειμένου να ικανοποιήσει τις εκάστοτε ανάγκες σας τα προσωπικά δεδομένα που της γνωστοποιείτε, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η εκ μέρους της παροχή των υπηρεσιών που ζητάτε.
 • Στοιχεία που δίνονται για την εγγραφή σας στο newsletter: Το μόνο στοιχείο που απαιτείται προκειμένου να εγγραφείτε στο newsletter του e-shop είναι η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (e-mail). Ο σκοπός για τον οποίο δίνετε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση είναι προκειμένου να μένετε ενημερωμένοι για τυχόν νέα προϊόντα, υπηρεσίες, προσφορές κλπ.
 • Στοιχεία που δίνονται για την είσοδό σας στον λογαριασμό σας: Το όνομα χρήστη και ο κωδικός σας πρόσβασης.
 • Στοιχεία που δίνονται για την συμπλήρωση της φόρμας παραγγελίας Επισκέπτη/Χρήστη/Πελάτη: Το όνομά σας, το επίθετό σας, η διεύθυνσή σας (Ταχυδρομικός Κώδικας, Πόλη, Χώρα, Νομός), το τηλέφωνό σας και η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (e-mail), τα οποία πρέπει να συμπληρώνονται υποχρεωτικά. Δίπλα από τα πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά εκ μέρους σας φέρεται αντίστοιχη ένδειξη με αστερίσκο και συναφή επεξήγηση. Συμπληρωματικά, μπορεί να σας ζητηθούν και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως στοιχεία αποστολής – παράδοσης μιας παραγγελίας, στοιχεία τιμολόγησης (Α.Φ.Μ. και αρμόδια Δ.Ο.Υ, επωνυμία εταιρείας ή ατομικής επιχείρησης) ή λεπτομέρειες σχετικά με προσφορά που έχετε ζητήσει. Ο σκοπός για τον οποίο δίνετε αυτά τα στοιχεία σας είναι προκειμένου να μπορέσει η επιχείρηση να σας ταυτοποιήσει και να αποστείλει την παραγγελία σας κατόπιν της σύναψης σύμβασης πώλησης.
 • Στοιχεία σχετικά με τις αγορές/συναλλαγές σας: Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν τα προϊόντα που αγοράσθηκαν εκ μέρους σας, η αξία τους, η ημερομηνία αγοράς τους κλπ. Ταυτόχρονα η επιχείρηση συλλέγει και πληροφορίες σχετιζόμενες με τις προτιμήσεις σας (πχ. προσθήκη προϊόντος στα αγαπημένα/wishlist). Σε περιπτώσεις αλλαγών ή επαναπίστωσης ποσών συλλέγονται στοιχεία όπως ο τραπεζικός σας λογαριασμός, το όνομα του δικαιούχου, το IBAN σας, το τραπεζικό ίδρυμα κλπ.
 • Στοιχεία που συλλέγονται με αυτοματοποιημένο τρόπο κατά τη χρήση των απολύτως απαραίτητων cookies και των cookies για τα οποία έχετε δώσει ρητά τη συγκατάθεσή σας: Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής στοιχεία: Browser, IP address, προϊόντα που έχετε τοποθετήσει στο καλάθι, αναζητήσεις με τυχόν φίλτρα, μετάβαση σε ιστοσελίδα συνεργαζόμενου καταστήματος, χώρα προέλευσης της παραγγελίας σας, πληροφορίες για τη θέαση των προϊόντων στο e-shop, wishlist με τα αγαπημένα σας προϊόντα, προτιμήσεις σας στα social media κλπ.

Η επιχείρηση έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας και προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων έτσι ώστε αυτά να είναι θωρακισμένα από κάθε είδους μη νόμιμη επεξεργασία και από την για οποιονδήποτε λόγο προσβολή, διάδοση, αθέμιτη εκμετάλλευσή τους κλπ. Η επιχείρηση διατηρεί επαρκείς νόμιμες εγγυήσεις προς προστασία των προσωπικών δεδομένων σας αλλά και προς προστασία των συστημάτων της. Διαθέτει επίσης ενεργές διαδικασίες ελέγχου πιθανής παραβίασης προσωπικών δεδομένων. Αν συντρέξει περίπτωση παραβίασης θα ενημερώνεστε άμεσα και εσείς αλλά και η εποπτική αρχή, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των άρθρων 34 ή/και 35 ΓΚΠΔ.

 • Ως προς τα στοιχεία πληρωμής, το eshop δεν γνωρίζει, δεν συλλέγει, ούτε αποθηκεύει με οποιονδήποτε τρόπο τα στοιχεία της κάρτας σας, γι’ αυτό και κάθε φορά που συναλλάσσεστε μαζί μας σας ζητείται η εκ νέου καταχώριση των στοιχείων της. Η καταχώριση των στοιχείων της κάρτας, η επιβεβαίωσή τους, η δέσμευση του ποσού και η τελική χρέωση, γίνονται σε ασφαλές περιβάλλον (SSL) της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.
 • Προστασία ανηλίκων: Η επιχείρηση, μέσω του e-shop της και του συνόλου των υπηρεσιών που το συνοδεύουν, δεν απευθύνεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Τα άτομα αυτά δεν μπορούν να κάνουν χρήση του e-shop χωρίς τη ρητή συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων τους. Σε περίπτωση που έχουν δοθεί προσωπικά δεδομένα προσώπου που είναι κάτω των 18 ετών, χωρίς την κατά τα ανωτέρω απαιτούμενη συγκατάθεση, αυτά διαγράφονται άμεσα. Αν διαπιστώσετε ότι έχουμε συλλέξει πληροφορίες από ή για άτομο κάτω των 16 ετών, χωρίς τη συγκατάθεση γονέα ή κηδεμόνα, σας παρακαλούμε θερμά να επικοινωνήσετε άμεσα με την επιχείρηση με κάθε πρόσφορο τρόπο, προκειμένου να προβεί άμεσα στις ενέργειες διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων.

Σκοποί για τους οποίους συλλέγονται τα προσωπικά σας δεδομένα

Η επιχείρηση συλλέγει, αποθηκεύει και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να είναι σε θέση να σας προσφέρει βέλτιστες υπηρεσίες, προκειμένου να καταστεί δυνατή η προσήκουσα αποστολή των παραγγελιών σας και προκειμένου να διασφαλίσει ένα ασφαλές για εσάς και τα προσωπικά σας δεδομένα περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα:

 • Ως προς τη διενέργεια συναλλαγών/ κατάρτισης σύμβασης πώλησης: Η συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων είναι απολύτως απαραίτητη προκειμένου να μπορέσει η επιχείρηση να σας εξατομικεύσει και να ταυτοποιήσει τα στοιχεία που της δίνετε, έτσι ώστε να εκπληρώσει την παροχή της, η οποία συνίσταται στην παράδοση σε εσάς των συμφωνηθέντων προϊόντων. Τα στοιχεία σας είναι απολύτως απαραίτητα προκειμένου να επικοινωνεί η επιχείρηση μαζί σας σχετικά με την παράδοση του προϊόντος στην υποδεικνυόμενη από εσάς διεύθυνση, να σας ταυτοποιήσει για οποιαδήποτε αναγκαία περίπτωση ή για περίπτωση επιστροφής/ αλλαγής των προϊόντων.
 • Ως προς την εγγραφή/ δημιουργία λογαριασμού: Τα στοιχεία που σας ζητούνται προκειμένου να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό, τον οποίο σε κάθε περίπτωση μπορείτε να διαγράψετε ανά πάσα στιγμή, εάν το επιθυμείτε, συλλέγονται προκειμένου να μπορέσει η επιχείρηση να σας εξασφαλίσει πρόσβαση στις λειτουργίες του λογαριασμού επί σκοπώ ευχερέστερης κατάρτισης της μεταξύ ημών σύμβασης πώλησης, αλλά και της όποιας περαιτέρω επικοινωνίας/ συναλλαγής μας.
 • Ως προς τη λειτουργία του newsletter: Τα προσωπικά δεδομένα που γνωστοποιείτε στην επιχείρηση για την χρήση των υπηρεσιών του newsletter, δηλαδή η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, συλλέγονται με σκοπό την ενημέρωσή σας για νέα προϊόντα, προσφορές, επαναπώληση προϊόντος που είχε τυχόν εξαντληθεί και πλέον είναι ξανά διαθέσιμο, καταγραφή των προτιμήσεών σας και των ήδη πραγματοποιηθέντων εκ μέρους σας συναλλαγών με την επιχείρηση, την αποστολή σε εσάς διαφημίσεων και λοιπών προωθητικών ενεργειών. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πλέον ενημερώσεις από το newsletter μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας ως προς αυτό ανά πάσα στιγμή.
 • Λοιποί σκοποί συλλογής προσωπικών δεδομένων: Κατά τα λοιπά τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να συλλέγονται για σκοπούς κατάρτισης και παρακολούθησης βάσης δεδομένων των πελατών, έτσι ώστε να αναλύονται οι προτιμήσεις τους και η εν γένει αλληλεπίδρασή τους με τον ιστότοπο, για την ικανοποίηση των πάσης φύσεως αιτημάτων σας, όπως η υπαναχώρηση από τη σύμβαση, για τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών της επιχείρησης, τον τρόπο παρουσίασης των προϊόντων, για στατιστικές αναλύσεις, για την ασφαλή διεκπεραίωση των οικονομικών σας συναλλαγών με την επιχείρηση, για την τιμολόγησή σας, για την ικανοποίηση των δικαιωμάτων που σχετίζονται με τα προσωπικά σας δεδομένα, για την εκ μέρους της επιχείρησης διενέργεια ορθού μάρκετινγκ, για την προστασία των δικών της δικαιωμάτων αλλά και δικαιωμάτων τρίτων προσώπων.

Σε περίπτωση που αποφασιστεί η εκ μέρους της επιχείρησης χρησιμοποίηση προσωπικών σας δεδομένων και για άλλους σκοπούς πέραν των προαναφερόμενων θα ακολουθεί ειδική ενημέρωσή σας κατά τη συλλογή των δεδομένων σας ζητώντας την εκ μέρους σας συναίνεση για την επεξεργασία τους στις περιπτώσεις που αυτή είναι απαραίτητη. Σε κάθε περίπτωση κάθε περαιτέρω σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων θα αναρτάται στην παρούσα ενότητα και θα ισχύει ως μη έχουσα αναδρομική ισχύ τροποποίηση της πολιτικής απορρήτου.

Νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Οι νόμιμες βάσεις που παρέχουν στην επιχείρηση το δικαίωμα να προβαίνει σε συλλογή, αποθήκευση και εν γένει επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι, κατά περίπτωση, οι εξής:

 • Εκτέλεση σύμβασης: Γίνεται επεξεργασία των απαιτούμενων για την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης προσωπικών σας δεδομένων, όπως για παράδειγμα προκειμένου να μπορεί η επιχείρηση να σας ενημερώνει για τυχόν μη διαθεσιμότητα του επιλεγέντος εκ μέρους σας προϊόντος, για να σας γνωστοποιήσει ότι έχει παραλάβει την παραγγελία, καθώς και για το σε ποιο στάδιο εξέλιξης αυτή βρίσκεται, για να σας ενημερώσει για το πότε η παραγγελία σας παραδόθηκε στη συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρεία, καθώς και για να σας γνωστοποιήσει τον κωδικό παρακολούθησης της αποστολής της παραγγελίας σας, και εν γένει προκειμένου να εκπληρώσει όλες τις απορρέουσες από τη σύμβαση πώλησης υποχρεώσεις της.
 • Νομική υποχρέωση: Η νομική βάση αυτή χρησιμοποιείται προκειμένου να μπορέσει η επιχείρηση να εκπληρώσει τις εκ του νόμου υποχρεώσεις της που απαιτούν επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όπως για παράδειγμα την τήρηση βάσης οικονομικών δεδομένων για φορολογικούς λόγους, την έκδοση φορολογικών παραστατικών και επί σκοπώ παροχής στοιχείων σε δημόσιο φορέα ή σε αρχή επιβολής του νόμου.
 • Συγκατάθεσή σας: Σε ορισμένες περιπτώσεις η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων προϋποθέτει τη συγκατάθεσή σας (όπως για παράδειγμα για την εγγραφή σας στο newsletter) και γίνεται μόνο κατόπιν της ρητής συναίνεσής σας, η οποία και μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή εκ μέρους σας, χωρίς όμως να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας δυνάμει της συγκατάθεσής σας ως το χρονικό σημείο της από μέρους σας ανάκλησης.

 

Σε ποιους κοινοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα

Η επιχείρηση δύναται να κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα στους εξής:

 • Σε ειδικά εξουσιοδοτημένους εργαζομένους και εξωτερικούς συνεργάτες, όπως πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής, λογιστές, δικηγόροι, που εργάζονται κατ’ εντολή της επιχείρησης ή για λογαριασμό της και αποκτούν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα πάντοτε αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο και προς σκοπό εκπλήρωσης της εργασίας τους. Τα πρόσωπα αυτά δεσμεύονται να προστατεύουν τα προσωπικά σας δεδομένα κατά τον ίδιο τρόπο που δεσμεύεται και η επιχείρηση, ενώ συγχρόνως είναι υποχρεωμένα να τηρούν εχεμύθεια, να μην στέλνουν σε οποιονδήποτε τρίτο τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς την άδεια της επιχείρησης και γενικότερα να συμμορφώνονται πλήρως με τους εγχώριους και υπερεθνικούς νομικούς κανόνες και ιδίως τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων. Στα πρόσωπα αυτά γνωστοποιούνται εκ μέρους της επιχείρησης μόνο τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία των προσωπικών σας δεδομένων δίχως τα οποία δεν θα ήταν δυνατή η προσήκουσα εκτέλεση της εργασίας τους.
 • Σε οποιαδήποτε αρμόδια εποπτική, δημόσια, κυβερνητική ή δικαστική αρχή, εφόσον αυτό επιβάλλεται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ή από δικαστική απόφαση/εισαγγελική διάταξη.

Τα προσωπικά σας δεδομένα καταρχήν δεν διακινούνται σε χώρες εκτός της ΕΕ. Αν προκύψει ανάγκη διαβίβασής τους σε κάποια τρίτη χώρα η επιχείρηση δεσμεύεται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και εγγυήσεων βάσει της κείμενης νομοθεσίας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα σας διαβιβάζονται εντός ενός πλήρους και επαρκούς προστατευτικού πλαισίου.

Χρονικό διάστημα διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται μόνο για το απολύτως απαραίτητο χρονικό διάστημα, το οποίο εξαρτάται κατά περίπτωση και από τη νομική βάση επεξεργασίας τους. Συνεπώς:

 • Ως προς τα δεδομένα που αφορούν τον λογαριασμό του κάθε χρήστη αυτά διατηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα εσείς παραμένετε ενεργός εγγεγραμμένος χρήστης και δεν έχετε διαγράψει τον λογαριασμό σας.
 • Ως προς τα δεδομένα για την εξυπηρέτησή σας (για παράδειγμα για αιτήματα κατόπιν επικοινωνίας μέσω social media) για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται προκειμένου να φέρει η επιχείρηση εις πέρας το αίτημά σας ή να απαντήσει στο ερώτημά σας.
 • Ως προς τα σχετιζόμενα με το newsletter δεδομένα σας αυτά διατηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας για τη συμμετοχή σας σε αυτό.
 • Ως προς τα δεδομένα που απαιτούνται για την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης αυτά διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των εκατέρωθεν υποχρεώσεων. Στον χρόνο αυτό συμπεριλαμβάνεται και ο τυχόν συμβατικά οριζόμενος χρόνος για επιστροφή/ αλλαγή προϊόντος, ο εκ του νόμου τιθέμενος χρόνος για την ενάσκηση πάσης φύσεως σχετιζόμενων με τη σύμβαση πώλησης αστικών αξιώσεων ή ο χρόνος που απαιτείται βάσει της κείμενης εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας.
 • Ως προς τα δεδομένα για τα οποία απαιτείται η συγκατάθεσή σας για όσο χρονικό διάστημα αυτή δεν έχει ανακληθεί.

Όταν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων δεν είναι πλέον αναγκαία, τα δεδομένα σας θα καταστρέφονται με ασφαλή, οριστικό και αποδεδειγμένο τρόπο.

Πλέγμα ασφάλειας συναλλαγών και προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Η επιχείρηση εγγυάται ότι τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται, αποθηκεύονται και εν γένει υπόκεινται σε επεξεργασία με απόλυτα νόμιμο τρόπο βάσει των εθνικών και υπερεθνικών κανόνων δικαίου για την προστασία τους και μόνο για τους σκοπούς που περιλαμβάνονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου. Δεσμεύεται όσον αφορά την εγγύηση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με εσάς. Οι διαδικασίες που ακολουθεί και έχει υιοθετήσει προστατεύουν τα δεδομένα σας από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, αλλαγή ή καταστροφή. Έχει δημιουργήσει κατάλληλες τεχνικές δομές προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, τις οποίες επικαιροποιεί διαρκώς, οι οποίες εξασφαλίζουν την ασφαλή μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων, την ασφαλή αποθήκευση και την ασφαλή επεξεργασία τους και την εν γένει ασφαλή πλοήγησή σας στον ιστότοπο και την ασφαλή χρήση των υπηρεσιών που προσφέρει μέσω κρυπτογραφημένων συστημάτων.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας

Σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα έχετε τα εξής δικαιώματα, τα οποία μπορείτε να ασκήσετε ανά πάσα στιγμή:

 • Δικαίωμα πρόσβασης: Ασκώντας το δικαίωμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε από την επιχείρηση ως προς το ποια προσωπικά σας δικαιώματα τυχόν υπόκεινται σε επεξεργασία, με ποιον τρόπο, με ποια νομική βάση, σε ποιους κοινοποιούνται, για πόσο χρονικό διάστημα αποθηκεύονται και γενικότερα μπορείτε να ενημερωθείτε ώστε να διαπιστώσετε την εν γένει νόμιμη εκ μέρους της επιχείρησης επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Δικαίωμα διόρθωσης: Μπορείτε να ζητήσετε από την επιχείρηση να διορθώσει, επικαιροποιήσει, ανανεώσει τα προσωπικά σας δεδομένα ιδίως σε περίπτωση μεταβολής αυτών. Το δικαίωμα διόρθωσης μπορεί να ασκηθεί εκ μέρους σας είτε πρόκειται για ακουσίως ατελώς ή λανθασμένως παρασχεθέν δεδομένο εκ μέρους σας είτε για δεδομένο που καταχωρήθηκε εσφαλμένα με υπαιτιότητα της επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση, η τελευταία διατηρεί ακέραιο το αυτοτελές δικαίωμά της να αιτείται την εκ μέρους σας επικαιροποίηση των προσωπικών σας στοιχείων, ιδίως σε περιπτώσεις που, εκκρεμούσης της παραγγελίας, έχει μεταβληθεί κάποιο σημαντικό στοιχείο επικοινωνίας (πχ. διεύθυνση παράδοσης προϊόντος). Σε περίπτωση που διατηρείτε λογαριασμό στο e-shop η αλλαγή/ διόρθωση των στοιχείων σας μπορεί να γίνει και μέσω των επιλογών που σας παρέχονται από τη διαχείριση αυτού.
 • Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε το δικαίωμα να αιτείστε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων στην περίπτωση που αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν εκ μέρους της επιχείρησης. Σε περίπτωση που πρόκειται για προσωπικά δεδομένα που δόθηκαν με τη συγκατάθεσή σας αυτά διαγράφονται με την ανάκληση αυτής.
 • Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας: Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί ενδεικτικά στην περίπτωση που αμφισβητείται εκ μέρους σας η ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων ή αν υπάρχει αμφισβήτηση εκ μέρους σας ως προς τη νομιμότητα της εκ μέρους της επιχείρησης επεξεργασίας (στην περίπτωση αυτή κατά περίπτωση μπορεί να ασκηθεί και το δικαίωμα διαγραφής).
 • Δικαίωμα φορητότητας: Μπορείτε να ζητήσετε να σας παρασχεθούν τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο. Συγχρόνως έχετε το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση εκ μέρους της επιχείρησης, ή να αιτείστε την εκ μέρους αυτής απευθείας διαβίβαση στο τρίτο μέρος των προσωπικών σας δεδομένων, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η διαβίβαση αυτή γίνεται με νόμιμα μέσα και για νόμιμους σκοπούς μη θίγοντας τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τρίτων προσώπων.
 • Δικαίωμα εναντίωσης: Μπορείτε να εναντιωθείτε στην εκ μέρους της επιχείρησης επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για λόγους αναγόμενους στην προσωπική σας κατάσταση. Κατόπιν της εναντίωσής σας τα δεδομένα σας δεν θα υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία εκ μέρους της. Διατηρεί ωστόσο η επιχείρηση το δικαίωμα να απορρίψει το αίτημά σας σε περίπτωση που υφίστανται υπέρτεροι ή επιτακτικοί λόγοι συνέχισης της επεξεργασίας τους ή εφόσον η διατήρηση και επεξεργασία τους είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση και την ενάσκηση νομίμων αξιώσεων.
 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: Μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας όταν αυτή αποτελεί βάση οποιασδήποτε επεξεργασίας. Η ανάκληση αυτή της συγκατάθεσής σας δεν έχει, ωστόσο, αναδρομικό αποτέλεσμα.

Δικαίωμα καταγγελίας: Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 2106475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) contact@dpa.gr), υπερσύνδεμος www.dpa.gr, αν θεωρείτε ενδεικτικά ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι παράνομη, αν θεωρείτε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα προσβάλλονται με οποιονδήποτε τρόπο ή δεν είναι ασφαλή.

Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου

Η παρούσα πολιτική απορρήτου μπορεί να τροποποιηθεί ανά πάσα στιγμή ολικά ή μερικά εκ μέρους της επιχείρησης όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο και σε συνάρτηση πάντα με το εκάστοτε ισχύον εθνικό και υπερεθνικό νομοθετικό πλαίσιο. Σε περίπτωση τροποποίησης της πολιτικής οι αλλαγές θα αναρτώνται στην παρούσα ενότητα με την επισημείωση της ημερομηνίας ενημέρωσης. Οι αλλαγές στην παρούσα πολιτική θα έχουν ισχύ από τη δημοσίευσή τους και μόνο. Στις περιπτώσεις που απαιτείται θα ζητείται η εκ μέρους σας συγκατάθεση πριν την εφαρμογή της νέας επικαιροποιημένης πολιτικής.

Σύνδεση με άλλους ιστότοπους (links)

Το e-shop/ιστότοπος της επιχείρησης περιέχει συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες (links). Η παρούσα πολιτική απορρήτου δεν καταλαμβάνει και την πολιτική απορρήτου των ιστοσελίδων αυτών ούτε ισχύει κατά την περιήγηση σας και τη χρήση αυτών. Για την πολιτική απορρήτου/ προστασίας προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζουν οι συγκεκριμένες ιστοσελίδες οφείλετε να ανατρέξετε σε αυτές. Η επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες τρίτων ιστοσελίδων, υπερσυνδέσμων που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα, banners καθώς και για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων των διαφόρων μέσων κοινωνικής δικτύωσης, στα οποία παραπέμπει. Περιηγείστε στις ιστοσελίδες αυτές με δική σας αποκλειστικά ευθύνη, ενώ για οποιοδήποτε πρόβλημα ανακύψει από την πλοήγησή σας στις ιστοσελίδες που έχετε επιλέξει μέσω του ιστοτόπου μας οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας σε αυτές. Συγκεκριμένα, το e-shop περιέχει links προς τις εξής ιστοσελίδες: Facebook και Instagram. Για τη μεν πρώτη (Facebook) μπορείτε να ανατρέξετε στην πολιτική απορρήτου της κάνοντας κλικ στον εξής σύνδεσμο https://www.facebook.com/privacy/explanation, για τη δε δεύτερη (Instagram) κάνοντας κλικ στον εξής σύνδεσμο https://help.instagram.com/519522125107875?fbclid=IwAR2trdi44WbAP6ftyYSgSfafu8tuFkOH5qoBFyrqPxrdqRfF6Zo-U02OxiA.

Αποδοχή της πολιτικής απορρήτου

Η περιήγησή σας στον ιστότοπο συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή της παρούσας πολιτικής απορρήτου, η οποία αποτελεί ενιαίο σύνολο με την Πολιτική cookies, τους Όρους χρήσης, την Πολιτική Αποστολών – Επιστροφών και την Πολιτική Πληρωμών.

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε απορία, παράπονο ή περαιτέρω διευκρίνηση χρειάζεστε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εκ μέρους της επιχείρησης μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@erya.gr και στο τηλέφωνο 2310 46 26 10. Τα αιτήματά σας θα ικανοποιούνται κατά κανόνα σε χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός από την παραλαβή τους.

Τελευταία ενημέρωση της παρούσας πολιτική έγινε την 11/08/2021.